امام خمینی(ره):

ب) اگر شرایط علمی و اخلاقی استخدام در شما جمع است و از طرف دولت اسلامی اشکالی نیست مانع ندارد و حقوق دریافتی حلال است.

(استفتائات، 1380، ج 2، ص 50، س 138)

آیة الله بهجت(ره):

الف) اگر وظیفه آن شغل را بخوبی انجام دهد حقوقش حلال است.

ب) اگر استعداد و قابلیت بر آن شغل را دارد اشکال ندارد.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله تبریزی(ره):

در فرض سوال هر چند تقلب کردن در امتحان جایز نبوده است لکن چنانچه شخص برای کاری که به آن مشغول شده مهارت لازم را دارد و از عهده آن بر می آید حقوقی که از بابت کار مباح می گیرد برای او حلال است و می تواند در آن تصرف کند والله العالم.   

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

الف) تقلب حرام است.

ب) ولی اگر تخصص و مهارت لازم را برای کاری که برای آن استخدام شده را دارد و مقررات استخدام رعایت شده، استخدام و دریافت حقوق اشکال ندارد.

(مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید، 1383، ج 3، ص 211)

آیة الله خویی(ره):

الف) تقلب حرام است.

ب) ولی اگر تخصص و مهارت لازم را برای کاری که برای آن استخدام شده را دارد و مقررات استخدام رعایت شده، استخدام و دریافت حقوق اشکال ندارد.

(استفتائات، 1381، ص 411 و 412، س 1317و 1318)

آیة الله سیستانی(دام ظلّه):

الف) تقلب در امتحانات مدارس و دانشگاه ها جایز نیست اعم از این که از طریق کمک گرفتن از دانش آموز یا دانشجوی بغل دست باشد و از هر طریق نامشروع دیگر بر خلاف نظام است.

ب) استفاده او اشکال ندارد گرچه عمل او جایز نیست.

(فقه برای غرب نشینان، 1382، ص 170، م 225 و 233)

(مسائل جدید، ج 3، ص 212)

آیة الله شبیری زنجانی(دام ظلّه):

الف) جایز نیست.

ب) حقوقی که دریافت می شود آن هم جایز نیست.  

(استفتاء شفاهی از دفتر معظم له)

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه): 

در فرض سوال اگر شخص مذکور از عهده وظایف مربوط به شغلش کاملاً بر می آید و از این جهت کمبودی ندارد استخدام ایشان و حقوق دریافتی اشکال ندارد هر چند با تقلب مرتکب خلاف شده باشد. واله العالم

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله فاضل لنکرانی(ره): 

الف) حقوقی که براساس مدرک تقلبی اضافه می گیرد حرام است.

ب) خیر استخدام اشکالی ندارد.

ج) فرقی نمی کند.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

در صورتی که در بعضی از مواد تقلب کرده کار خلافی کرده و باید توبه کند اما حقوق او حرام نیست.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):

الف) جایز نیست.

ب) اگر بر خلاف مقررات حکومت اسلامی باشد جایز نیست.

(استفتاء شفاهی از دفتر هزار و یک مساله فقهی،1383 ، ج 2، ص 158، س 518 و ص176 با استفاده از س 591)